Nieuws

De Academie biedt een technisch voorbereidend programma aan voor studenten met een diploma van een Beeldende Kunst opleiding richting ruimtelijk ontwerpen of architectonische vormgeving. Het techniekprogramma is bedoeld om de technisch kennis op peil te brengen, de kennis op constructief en technisch gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten....
Lees meer

De Academie biedt een technisch voorbereidend programma aan voor studenten met een diploma van een Beeldende Kunst opleiding richting ruimtelijk ontwerpen of architectonische vormgeving. Het techniekprogramma is bedoeld om de technisch kennis op peil te brengen, de kennis op constructief en technisch gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het programma bestaat uit praktijkopdrachten in de vorm van een atelier Ontwerp en Techniek, een laboratorium Construeren in beton, staal en hout, en een laboratorium Bouwfysica.

 

We bieden dit jaar een extra programma aan per februari 2015, het programma loopt tot juli 2015. Meer informatie over het techniekprogramma lees je hier.

 

Wil je meer weten over het techniekprogramma en de aanmeldprocedure? Kom dan naar de informatieavond op donderdag 14 november om 19:00 uur of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan de opleidingscoördinator van het voorbereidend programma techniek. Stuur een e-mail naar info@ravb.nl

Lees minder
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) deelt met uitbundige blijdschap mee dat het Bureau Architectenregister (BA) vrijstelling heeft verleend van de tweejarige beroepservaringperiode (BEP)! Dit geldt niet alleen voor alle afgestudeerden van de Master Architectuur of Stedenbouw aan de RAvB die op of na 1 september 2014 zijn begonnen met de opleiding, maar ook voor de studenten die voor die datum zijn begonnen en na 31 december 2014 afstuderen....
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) deelt met uitbundige blijdschap mee dat het Bureau Architectenregister (BA) vrijstelling heeft verleend van de tweejarige beroepservaringperiode (BEP)! Dit geldt niet alleen voor alle afgestudeerden van de Master Architectuur of Stedenbouw aan de RAvB die op of na 1 september 2014 zijn begonnen met de opleiding, maar ook voor de studenten die voor die datum zijn begonnen en na 31 december 2014 afstuderen. Daarmee erkent het BA dat de eindtermen van ons buitenschools curriculum equivalent zijn aan die van de BEP en dat het diploma van de RAvB direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister.

BEP
Afgelopen jaar zijn wij samen met de andere vijf Academies van Bouwkunst intensief in overleg geweest met het Bureau Architectenregister om deze vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 12e van de Wet op de Architectentitel, te verkrijgen. De vrijstelling geldt voor alle afgestudeerden van de zes Academies van Bouwkunst in Nederland.

Om deze vrijstelling te krijgen heeft het BA wel een laatste set aan voorwaarden gesteld aan de wijze waarop het buitenschools curriculum ingericht is. Het gaat daarbij om een nadere specificering van de rol van de mentor, een aantal lacunes in de door de Academies van Bouwkunst geformuleerde beroepskwalificaties en de borging, in de OER, van de criteria waarop de beroepskwalificaties worden beoordeeld. De Academies van Bouwkunst hebben het BA toegezegd zo spoedig mogelijk aan deze laatste voorwaarden te zullen voldoen.


Nieuwsbericht Bureau Architectenregister

"In de Wet op de architectentitel is de mogelijkheid opgenomen dat Bureau Architectenregister vrijstelling verleent van de tweejarige beroepservaringperiode als het praktijkgedeelte van de Academies van Bouwkunst wat betreft inrichting en inhoud vergelijkbaar zijn met de in de Regeling Beroepservaringperiode gestelde eisen.

De Academies van Bouwkunst Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg hebben met het oog daarop gezamenlijk het buitenschools curriculum vernieuwd en met ingang van het in september 2014 begonnen studiejaar ingevoerd. Het verzoek om vrijstelling is door het bestuur van Bureau Architectenregister om advies voorgelegd aan de Commissie Beroepservaringperiode. De commissie heeft met inachtneming van enkele verbeterpunten en aanbevelingen een positief advies uitgebracht, welk advies is overgenomen door het bestuur van Bureau Architectenregister. De hogescholen hebben toegezegd de verbeterpunten te zullen doorvoeren en de aanbevelingen ter harte te zullen nemen. Vervolgens is vrijstelling aan de Academies van Bouwkunst verleend."

 

Lees minder
Atelierwerk Nina van Osta
Lichtbaken in de verlatenheid 
Atelierwerk Paul van den Bergh
The Old Inclusive Retirement resort is based on the Dutch care-package system, a system that stamps people with a number that corresponds with the weight of their care-needs. This number system ranges from zero (no care need at all) to nine (23,9-hours a day in bed, liquid food, constant care), like a gradient of care, with the inevitable death at the end.
Atelierwerk Maxime Vink
“geen greintje Roosendaal is hier nog over” Voor de opdracht Tektoniek heb ik de locatie Laan van Brabant in Roosendaal gekozen. Dit was vroeger de hotspot van Roosendaal door de welbekende LiGa fabriek en de bijbehorende huizen van de werknemers. Uiteindelijk zijn deze allemaal weggevaagd en daarmee ook de ziel van Roosendaal. Ten slotte is daar bovenop een kille en kantoorachtige situatie voor in de plaats gekomen. 
Atelierwerk Tim van der Pijl
Boijmans.De depots van Museum Boijmans Van Beuningen voldoen sinds vele jaren niet aan de eisen die worden gesteld op het gebied van veiligheid, voorzieningen en risicomanagement. Daarnaast is de collectie de afgelopen decennia gegroeid en is door de toename in volume van objecten de beschikbare ruimte ontoereikend. Nieuwe Depot.
Atelierwerk Joost Derijck
Het museum Boijmans van Beuningen ligt aan de rand van het Museumpark en dit is ook de locatie voor het nieuwe collectiegebouw, waarmee het Museumpark als internationaal cultuurpark wordt versterkt.
Atelierwerk Ashwin Karis
Het atelier ‘Atlas van Dordrecht’ betreft een verdichtingsopgave voor drie locaties in Dordrecht, waar binnen het bestaand stedelijk weefsel telkens 100 woningen gerealiseerd wordt. Per locatie wordt ingespeeld op de bestaande aanwezige kwaliteiten en de aansluiting op de directe stedelijke context. Het thema grondgebonden woningen vormt een rode draad door de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen. In de plannen wordt ingegaan op de vraag naar grondgebonden woningen met tuin. De Ammoniet – Wonen in de polder
Atelierwerk Wander Hendriks
In handel, landbouw en industrie heeft Nederland zich ontwikkeld tot een wereldspeler. Met het digitale tijdperk is de kennisindustrie fors gegroeid wat heeft geleid tot forse innovaties in handel, industrie en landbouw. De plaatsen in Nederland waar dit voornamelijk gebeurt  worden Main- (handel, industrie en transport) of Brainports (kennis en ontwikkeling) genoemd. Hier wordt de mondiale concurrentie aangegaan.  Nederland heeft vier van deze gebieden:  
Afstudeerwerk Jürgen Maurer
Een ziekenhuis: er is geen gebouw dat een sterkere beleving oproept. Voor de patiënt is er stress en onzekerheid over zijn of haar gezondheid. De medewerker wil deze patiënten geruststellen en tegelijkertijd zijn werk optimaal kunnen uitvoeren. De complexiteit van deze belevingen leidt bij mij tot fascinatie en daagt mij uit om door middel van architectuur de voorwaarden te scheppen voor een optimale omgeving voor al deze menselijke interactie.
Afstudeerwerk Ronald van der Wel
Stel je voor… Je staat midden in de stad waar ringtones klinken, mensen schreeuwen en auto’s toeteren. Je bent toe aan rust. Rust omdat het een lange dag was, rust omdat het pauze is of rust, omdat het gewoon allemaal even te veel is. Vanuit je ooghoek zie je een gebouw staan, dat lijkt te zeggen; ik bied geborgenheid, hier vind je rust. Hoe verder je loopt, hoe meer je wordt gefascineerd door het lijnenspel van het gebouw. Al zittend op een stoel met het stadse lawaai fluisterend op de achtergrond neem je de ruimte in je op, omarm je de sfeer en kijk je omhoog.
Afstudeerwerk Stephan Boon
“De Belgische kust” Vijfenzestig kilometer badplaats van Knokke tot de Panne. Een panorama dat ooit gekenmerkt werd door een rijke diversiteit aan kustplaatsen en duingebieden maar tegenwoordig alleen nog bestaat als historische ansichtkaart.
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst organiseert samen met Het Nieuwe Instituut 3 “Streetwise”-lezingen met finalisten van de Prix de Rome Architectuur 2014 op woensdag 26 november, 3 en 10 december. (Hoog)straatgesprek Donna van Milligen Bielke 10 december 2014Op 10 december sluit Donna van Milligen Bielke, winnares van Prix de Rome Architectuur 2014, de reeks af!...
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst organiseert samen met Het Nieuwe Instituut 3 “Streetwise”-lezingen met finalisten van de Prix de Rome Architectuur 2014 op woensdag 26 november, 3 en 10 december.

 

(Hoog)straatgesprek Donna van Milligen Bielke 10 december 2014

Op 10 december sluit Donna van Milligen Bielke, winnares van Prix de Rome Architectuur 2014, de reeks af!

Cabinet of curiosities. In haar analyse constateert Donna van Milligen Bielke dat architectuur en stedenbouw elkaar in de Rotterdamse binnenstad nauwelijks aanvullen. De opgave bestaat er in haar ogen dan ook niet uit om architectuur en stedenbouw los te koppelen, maar deze juist te integreren. Haar project gaat uit van het zoeken naar een homogene stedenbouwkundige en een architectonische tegenhanger van de Rotterdamse binnenstad.

Klik hier voor een Kunstuur-item over de Prix de Rome 2014, met een toelichting op haar inzending door Donna van Milligen Bielke.

 

Praktische informatie (Hoog)straatgesprekken
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Entree: € 7,50 / Studenten gratis

 

(Hoog)straatgesprek met Tim Prins 26 november 2014
Wat is de toekomst van de Rotterdamse Hoogstraat als levendige stadsstraat? Op woensdag 26 november om 20u00 geeft Tim Prins van o.a. Stad.Academie zijn visie hierop, waarna een discussie volgt met het panel onder begeleiding van moderator Chris van Langen, directeur van de Academie.

Who owns my city? Er is al veel onderzoek naar de Hoogstraat en de Binnenrotte gedaan, en daarnaast wordt op dit moment een aantal projecten gerealiseerd, die weinig ruimte overlaten voor nieuwe gebouwen. Meer dan als een ontwerpopgave ziet Tim Prins het als zijn taak om de bestaande informatie over het gebied te (her)gebruiken en opnieuw te interpreteren. Door het hele gebied ‘kadastraal binnenstebuiten te keren’, wil hij inzicht geven in de machtspolitiek die de wijk heeft gevormd.

 

(Hoog)straatgesprek David Mulder en Max Cohen de Lara 3 december 2014
Op 3 december is de beurt aan David Mulder en Max Cohen de Lara van XML. 

Rotterdam Reconfigured. Sinds de jaren tachtig heeft Rotterdam zich ontwikkeld tot hoogbouw stad. Onder de wat ontheemde slogan ‘Manhattan aan de Maas’ profileert de stad zich sindsdien met gebouwen die elkaar als hoogtepunt proberen te overtreffen. Het gevolg is een serie onsamenhangende incidenten. Hoe dit hoogbouwprogramma in de stad om te buigen? 

 

(Hoog)straatgesprekken

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Het Nieuwe Instituut en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, die onder de titel ‘Streetwise – de straat als sociale ruimte’, een tweejarig themaproject wijdt aan de straat in en buiten Rotterdam. Ze worden ondersteund door het Mondriaan Fonds, organisator van de Prix de Rome.

 

Opgave Prix de Rome Architectuur 2014

De fictieve opdracht voor de finalisten spitste zich toe op het gebied in Rotterdam waar de Hoogstraat en de Binnenrotte elkaar kruisen. De locatie kent een rijke geschiedenis die terugvoert tot de 13e eeuw toen in de rivier de Rotte een dam werd aangelegd. Op deze dam is uiteindelijk de stad Rotterdam ontstaan. Tegenwoordig is het een weinig tot de verbeelding sprekende plek waar nieuwbouw, oudbouw, een drukke winkelstraat, een gedeelte met veel leegstand, een grote openluchtmarkt en gecompliceerde infrastructuur elkaar ontmoeten in de schaduw van de Laurenskerk en de Markthal.


Beeld: Donna van Milligen Bielke, Cabinet of Curiosities

Lees minder
Twee afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, architect Dik Houben en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk, kregen van het College van Rijksadviseurs (CRA) de opdracht om hun afstudeerproject uit te diepen. Welke opdracht kregen zij van het CRA, waar ging hun opdracht over en hoe hebben ze dit aangepakt? Tijd voor een interview met Wolbert en Dik! ...
Lees meer

Twee afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, architect Dik Houben en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk, kregen van het College van Rijksadviseurs (CRA) de opdracht om hun afstudeerproject uit te diepen. Welke opdracht kregen zij van het CRA, waar ging hun opdracht over en hoe hebben ze dit aangepakt? Tijd voor een interview met Wolbert en Dik!

 

Vrijdag 28 november 2014 presenteren de ‘Young Innovators’ de resultaten van die vervolgopdracht tijdens ‘Hitte in de delta – Opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat’, een nationale publieke manifestatie georganiseerd door het Architectuur Lokaal.

 

Begin dit jaar is het College van Rijksadviseurs (CRA) het project ‘Young Innovators’ gestart. Doel van dit project is jong ontwerptalent in te zetten voor grote ruimtelijke opgaven. Uit een rijke en bonte verzameling Archiprix-inzendingen selecteerde het CRA - Frits van Dongen, Rients Dijkstra en Eric Luiten- 8 ontwerpers voor een concrete ontwerpopdracht die in het verlengde ligt van hun afstudeerproject. De geselecteerde ontwerpers zijn gevraagd om hun werk te verdiepen. Ze zijn betrokken bij de grote ruimtelijke opgaven ‘Her-pakken’, ‘Energietransitie en Ruimte’, ‘Nieuwe Cultuurlandschappen’, ‘Concentratie, Stabilisatie en Krimp’ en ‘Een Betere Delta’.

Lees meer over het afstudeerproject ‘Living Shell’ van Dik Houben en ‘Het Dijkplateau’ van Wolbert van Dijk

Lees minder
Plek Plint en Portico - intermediaire zones en interieurs van het publieke domein.Het stedelijke netwerk van straten en pleinen vormt de basis van de publieke ruimte. Maar de gevel in de rooilijn vormt niet altijd de strikte scheiding tussen het private en publieke ruimte. Vele vormen van intermediaire ruimte en toegankelijke interieurs verrijken het publieke domein. Of onttrekken zij juist stedelijke levendigheid aan de straat?...
Lees meer

Plek Plint en Portico - intermediaire zones en interieurs van het publieke domein.
Het stedelijke netwerk van straten en pleinen vormt de basis van de publieke ruimte. Maar de gevel in de rooilijn vormt niet altijd de strikte scheiding tussen het private en publieke ruimte. Vele vormen van intermediaire ruimte en toegankelijke interieurs verrijken het publieke domein. Of onttrekken zij juist stedelijke levendigheid aan de straat?

De lezing gaat over de balans tussen publiek interieur en de openbare ruimte van de straat, met voorbeelden uit Antwerpen, Rotterdam, Turijn en andere Europese steden.

 

Matthijs de Boer is stedenbouwkundige en architect en leidt het Rotterdamse bureau MDBS. Het bureau is actief op de volle breedte van het vakgebied: ontwerpprojecten in de praktijk, maar ook advies, onderzoek en publicaties. Matthijs de Boer is auteur van het boek "Binnen in de Stad, ontwerp en gebruik van publieke interieurs", en van regelmatig verschijnende blogs op www.mdbs.nl en www.deArchitect.nl

Lees minder