Nieuws

Wat betekent studeren aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst? In een presentatie krijg je van opleidingscoördinatoren en een student informatie over:...
Lees meer

Wat betekent studeren aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst? In een presentatie krijg je van opleidingscoördinatoren en een student informatie over:

  • de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw
  • studie- en praktijkdeel
  • student aan het woord: hoe ziet een week van de studerende professional eruit?
  • informatie over het de pre-master Architectuur & Techniek voor studenten van een beeldende kunstopleiding richting interieur, ruimtelijk ontwerpen en vormgeving

Na de plenaire bijeenkomst staan de opleidingscoördinatoren voor je klaar om vragen te beantwoorden bij de bar. Tijdens de informatieavond is er gelegenheid om het gebouw te bezichtigen en studentenwerk te bekijken.

 

Aanmelden

Meld je voor de bijeenkomst aan bij info@ravb.nl

 

Lees minder
Zelf ervaren hoe een dag studeren op de Academie eruit ziet? Loop mee met masterstudenten en maak kennis met docenten om een beeld te krijgen hoe het ontwerponderwijs hier wordt vormgegeven en in welke sfeer dat gebeurt. Je volgt een laboratorium en een ontwerpatelier en krijgt een lezing van een spraakmakende ontwerper. ...
Lees meer

Zelf ervaren hoe een dag studeren op de Academie eruit ziet? Loop mee met masterstudenten en maak kennis met docenten om een beeld te krijgen hoe het ontwerponderwijs hier wordt vormgegeven en in welke sfeer dat gebeurt. Je volgt een laboratorium en een ontwerpatelier en krijgt een lezing van een spraakmakende ontwerper.

 

Het programma start om 9u30 en eindigt om 15u00. Aansluitend is het mogelijk om een vrijblijvend adviesgesprek te hebben met een opleidingscoördinator Architectuur of Stedenbouw. Op basis van je cv en portfolio wordt advies verstrekt over je portfoliopresentatie en wordt gekeken of een ontwerpopleiding aan de Academie bij je past.

 

Aanmelden

Meld je direct aan bij info@ravb.nl

Geef ook aan of je geïnteresseerd bent in een adviesgesprek.

 

Reactie van een bezoeker aan de meeloopdag:

"Wat mij vooral is bijgebleven:
• De aangename en ongedwongen sfeer tussen de studenten en docenten onderling.
• De mogelijkheden om zelf je studietraject samen te stellen volgens je eigen interesses en doelstellingen binnen het vakgebied.
• De grote verscheidenheid aan ontwerpopgaven op verschillende schaalniveaus en de overlap met de opleiding stedenbouw.
• De combinatie beroepspraktijk en studie.
Dit zijn voor mij dan ook de voornaamste troeven waarom ik voor de academie zou kiezen."

 

Lees minder
Afstudeerwerk John van der Veer
Openheid versterkt de relatie tussen het programma en het omringende landschap en omgekeerd. De mate van openheid, zowel binnen als buiten, wordt bepaald door volumes en bijbehorende tussenruimtes. De openheid in dit gebouw kent vele gradaties, van licht en open in de centrale ruimtes tot ingetogen en geborgen in de kamers van de cliënten.
Tijdens de jubileumopening op 28 augustus hebben we onze drie inzendingen voor de landelijke Archiprix 2016 gepresenteerd: 'Tanah Antara' van Ruben Sannen, 'Art in Context' van Katarzyna Nowak en 'Huis voor alle zinnen' van Femke Feenstra. Drie zeer verschillende afstudeerprojecten die echter de drang delen een geloofwaardig alternatief voor bestaande praktijken te bieden. Bekijk de drie projecten en lees het jurycommentaar....
Lees meer

Tijdens de jubileumopening op 28 augustus hebben we onze drie inzendingen voor de landelijke Archiprix 2016 gepresenteerd: 'Tanah Antara' van Ruben Sannen, 'Art in Context' van Katarzyna Nowak en 'Huis voor alle zinnen' van Femke Feenstra. Drie zeer verschillende afstudeerprojecten die echter de drang delen een geloofwaardig alternatief voor bestaande praktijken te bieden. Bekijk de drie projecten en lees het jurycommentaar. 

Drie zeer verschillende projecten

Met deze selectie kiest de Academie voor drie zeer verschillende projecten. 'Tanah Antara' formuleert een overtuigend uitgewerkte strategie voor de omgang met de wateropgave in Jakarta. Het voorstel kiest voor een vorm van ruimtelijke adaptatie die geworteld is in de sociaal-culturele eigenheid van het bestaande stedelijk systeem, met de kampong als ruimtelijke en maatschappelijke basiseenheid. 'Art in Context' is een ontwerp voor een museum in Boedapest. Door middels het ontwerp de nadruk te leggen op de architectonische context die museumruimten bieden voor specifieke kunstwerken, is het bovenal een onderzoek naar ruimtelijke specificiteit. 'Huis voor alle zinnen' is een project voor een psychiatrische kliniek. Het ontwerp zet een sterk zintuiglijk gestuurde vorm van ruimtelijkheid in om het gedrag en welbevinden van de patiënten positief te beïnvloeden. Het rijke palet aan vakopvattingen dat deze projecten herbergen, is het logische en gewenste gevolg van de nadruk die de RAvB legt op de persoonlijk-professionele positionering van de afstudeerders.

 

Overtuigend en volwassen ontwerpvakmanschap

De drie projecten delen echter een overtuigend en volwassen ontwerpvakmanschap en, misschien wel bovenal, de drang een geloofwaardig alternatief voor bestaande praktijken te bieden. De strategie van Ruben Sannen toont aan dat de wateropgave in Jakarta op een veel intelligentere manier tegemoet getreden kan worden dan middels de voorgestelde grootschalige ingreep, die indruist tegen de fundamenten van het Indonesische stadsleven. Katarzyna Nowaks' project biedt een alternatief voor de dominante vorm van museumarchitectuur, met zijn neutrale interieurs en nadruk op het iconische exterieur. En Femke Feenstra schetst een uitweg voor de huidige architectuur van de psychiatrische zorg, die vanuit veiligheids- en efficiency-eisen te vaak prikkelarm, onoverzichtelijk, mensonvriendelijk, anoniem en grootschalig is. Daarmee demonstreren de drie projecten, elk op hun eigen manier, het kritisch vermogen van het ontwerp.

 

Nieuwe afstudeerprijs: ‘De Meester’

Ruben Sannen, Katarzyna Nowak en Femke Feenstra vertegenwoordigen niet alleen de RAvB bij Archiprix 2016. Met de selectie van hun afstudeerproject voor Archiprix zijn zij meteen ook genomineerd voor een nieuwe prijs: 'De Meester'. 'De Meester' is een promotieprijs die door de Fleur Groenendijk Foundation in het leven is geroepen, exclusief voor afgestudeerden van de RAvB. De prijs heeft tot doel om de naamsbekendheid van de winnaar van de prijs en zijn of haar afstudeerproject te vergroten. Daartoe ontvangt de winnaar een geldbedrag. Meer informatie over 'De Meester' volgt binnenkort.

Lees minder
Stedenbouwstudent Ben Wegdam werd tijdens de jubileumopening op 28 augustus verrast: hij kreeg de Iktinosprijs voor het op tweede opeenvolgende jaar uitgereikt. De juryvoorzitter Martin Aarts, die de prijs mocht uitreiken, meldde dat de jury vooral de kracht van de eenvoud van het atelierproject ‘Biomassa als basis’ had geprezen: de consistente en slimme uitwerking van een regionaal ontwerp dat middels biomassaverwerking de metropoolregio Rotterdam-Eindhoven op de kaart zet....
Lees meer

Stedenbouwstudent Ben Wegdam werd tijdens de jubileumopening op 28 augustus verrast: hij kreeg de Iktinosprijs voor het op tweede opeenvolgende jaar uitgereikt. De juryvoorzitter Martin Aarts, die de prijs mocht uitreiken, meldde dat de jury vooral de kracht van de eenvoud van het atelierproject ‘Biomassa als basis’ had geprezen: de consistente en slimme uitwerking van een regionaal ontwerp dat middels biomassaverwerking de metropoolregio Rotterdam-Eindhoven op de kaart zet. In het licht van de prijs vond de jury dat dit plan ten opzichte van de acht andere genomineerde atelierplannen de culturele betekenis van het ontwerp het scherpst agendeert en daadwerkelijk een nieuw zicht op de werkelijkheid bood.

 

Elk jaar wordt er op de RAvB een door mede-oprichter Huig Maaskant ingestelde Iktinosprijs uitgereikt. Met deze prijs beoogd Maaskant de Academiestudent te prijzen die “… door kwaliteit en karakteristiek van het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk van de architectuur of stedenbouw”. Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk om tussentijdse studieresultaten en niet om afstudeerprojecten.

 

Tijdens de jaaropening op 28 augustus werd de Iktinosprijs voor de 40e maal uitgereikt. Martin Aarts, voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Academie van Bouwkunst en daarmee van de Iktinosjury, deelde het juryoordeel met het publiek. Bij de eindsprint ging het uiteindelijk tussen twee stedenbouwprojecten: 'Biomassa als basis' van Ben Wegdam en 'Rotterdam ontkoppeld' van Bram van Ooijen. Twee plannen die, zoals de jury opmerkte, "... boven de andere projecten uitstaken dankzij hun volwassenheid en diepgang."

 

De jury was, zo meldde Martin Aarts, zeer gecharmeerd van beide projecten. In ‘Rotterdam Ontkoppeld’ werden vooral het vernuftige systeem en de gelaagdheid van het plan gewaardeerd. Bij ‘Biomassa als Basis’ werd bovenal de kracht van de eenvoud geprezen: de consistente en slimme uitwerking van een regionaal ontwerp dat middels biomassaverwerking de metropoolregio Rotterdam-Eindhoven op de kaart zet. In het licht van het oogmerk van de Iktinos-prijs, besloot de jury de prijs toe te kennen aan het project dat de culturele betekenis van het ontwerp het scherpst agendeert, een project dat de jury daadwerkelijk een nieuw zicht op de werkelijkheid bood: 'Biomassa als Basis' van Ben Wegdam.

 

Lees minder
Van 2013 tot 2015 was de Rotterdamse Academie van Bouwkunst op expeditie. Onder de vlag Streetwise dwaalden studenten en docenten van de Academie tastend, observerend, luisterend en ontwerpend door de stad, op zoek naar recepten voor de goede, mooie, leuke straat. En, in het verlengde daarvan, naar de rol en betekenis van het ontwerp bij het vormgeven van de hedendaags samenleving. Een expeditie als een dwaaltocht: iteratief, creatief, intuïtief én rationeel, toevallig én doelbewust. Het moet uit de lengte én de breedte komen...
Lees meer

Van 2013 tot 2015 was de Rotterdamse Academie van Bouwkunst op expeditie. Onder de vlag Streetwise dwaalden studenten en docenten van de Academie tastend, observerend, luisterend en ontwerpend door de stad, op zoek naar recepten voor de goede, mooie, leuke straat. En, in het verlengde daarvan, naar de rol en betekenis van het ontwerp bij het vormgeven van de hedendaags samenleving. Een expeditie als een dwaaltocht: iteratief, creatief, intuïtief én rationeel, toevallig én doelbewust.

 

Het moet uit de lengte én de breedte komen

De lessen die getrokken zijn uit het onderzoek dat plaats vond binnen het onderwijsprogramma en externe evenementen zijn gebundeld in de slotpublicatie ‘Streetwise Rotterdam – Ontwerpend onderzoek naar de lengte en diepte van de straat’. Hierin blikken Tijs van den Boomen (journalist) en Wouter Veldhuis (Hoofd Stedenbouw en programmaleider Streetwise)  terug en destilleren in ieder geval één centrale les uit deze expedities: als het om de straat gaat, moet het uit de lengte én de breedte (of eigenlijk: diepte) komen. Enerzijds brengt de lengte van de straat samenhang en legt zij relaties, maar te vaak is de lengte alleen maar lang. Anderzijds maakt de diepte van de straat de straat tot bestemming en voedt haar, maar te vaak is de begrenzing alleen maar decor.

 

Download nu de publicatie vanaf onze site en lees meer over twee jaar Streetwise!

 

Met natuurlijk ook de herkenbare straatfoto's van de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek die met beeld de essentie van dit project zo doeltreffend heeft vast weten te leggen.

Lees minder
Atelierwerk Michelle Kox
De high street is een begeerde vestigingslocatie in de binnenstad van Schiedam, waar adressen schaars maar aantrekkelijk en geliefd zijn. Dit ontwerp benut de adressen maximaal door alle nieuwe functies als een parasiet te ontsluiten via de bestaande gebouwen langs de high street. Het is de vertaling van een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en programmatische interventiemogelijkheden in een bouwblok in Londen. Het resultaat  creëert niet alleen meer functiemenging, maar komt ook de verdichting van het bouwblok en de levendigheid van de straat ten goede.
Je bent altijd in een ruimte. In een kamer, een gebouw, een straat, een wijk, een stad, een landschap, een regio, een land. In die ruimte leef je, samen met anderen. En allemaal willen we iets met of in die ruimte. Nu, of later. Maar één ding weten we zeker: meer ruimte dan we hebben, krijgen we niet. Kortom, de manier waarop we die beschikbare ruimte inkleuren, bepaalt de leefbaarheid van onze samenleving, de kwaliteit van onze toekomst....
Lees meer

Je bent altijd in een ruimte. In een kamer, een gebouw, een straat, een wijk, een stad, een landschap, een regio, een land. In die ruimte leef je, samen met anderen. En allemaal willen we iets met of in die ruimte. Nu, of later. Maar één ding weten we zeker: meer ruimte dan we hebben, krijgen we niet. Kortom, de manier waarop we die beschikbare ruimte inkleuren, bepaalt de leefbaarheid van onze samenleving, de kwaliteit van onze toekomst.

Welke toekomst we kiezen, is het resultaat van een complexe wisselwerking. Van een professionele dialoog tussen droom en draagvlak, tussen ontwerp en opdracht, tussen moed en materiaal. Daarom biedt de Rotterdamse Academie van Bouwkunst sinds 1965 twee masteropleidingen voor mensen die dat proces als geen ander willen beheersen. Mensen zoals jij die vanuit hun creativiteit en vakmanschap als architect of stedenbouwkundige elke mogelijke toekomst kritisch onderzoeken, verbeelden en bespreekbaar maken.
 
Bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst leer je ruimte maken voor een betere samenleving. Duurzamer, expressiever of doelmatiger. Met meer samenhang, flexibiliteit, respect, schoonheid of verrassing. De Academie helpt je op een unieke manier jouw ideeën, stijl en vakmanschap daarvoor te ontwikkelen. Vanuit een hechte community van studenten en docenten uit de beroepspraktijk leren we je ruimte optimaal te ontwerpen. Hier en overal ter wereld. Je combineert studeren met een baan, zodat je leert wat werkt, en verwerkt wat je leert.

Welkom bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst!

 

Wil je meer weten over studeren aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst? Lees onze informatiebrochure en bezoek onze kennismakingsactiviteiten!

Lees minder
Afstudeerwerk Katarzyna Nowak
Because of its economic importance and iconic value for the city the emphasis of contemporary museum buildings nowadays often lies on its exterior expression. In my design I will focus on the opposite, its interior, prevailing the context that the museum building creates for artworks and the dialogue it stages for the viewing of art.This project is based on a recent competition for a new museum in Budapest that will combine the Hungarian National Collection with the Ludwig Museum of Contemporary Arts.
Atelierwerk Noora Karim
In het Oude Noorden is een woonhuis ontworpen voor Mohammed Ali en zijn kinderen. Mohammed Ali is een Afrikaans-Amerikaanse bokser. Hij is 4 keer getrouwd en hij heeft in totaal 9 kinderen. Door scheidingen en zijn carrière als professioneel bokser, was hij niet veel betrokken bij de jeugd van zijn kinderen. Zijn droom is dat al zijn kinderen bij elkaar samenwoonden. Tijdens zijn bokscarrière werden mensen met zijn huidskleur gediscrimineerd. Hij wilde een vooraanstaand figuur zijn binnen de donkere bevolking en als een held worden gezien.
Direct aanmelden. Wij zijn jarig! De Academie bestaat 50 jaar. En al die jaren leidt de Academie architecten en stedenbouwkundigen op die ruimte maken voor een betere samenleving. Duurzamer, expressiever en doelmatiger. Daarom staat het komende jubileumjaar in het teken van maatschappelijk verankerd ontwerpvakmanschap.  ...
Lees meer

Direct aanmelden. Wij zijn jarig! De Academie bestaat 50 jaar. En al die jaren leidt de Academie architecten en stedenbouwkundigen op die ruimte maken voor een betere samenleving. Duurzamer, expressiever en doelmatiger. Daarom staat het komende jubileumjaar in het teken van maatschappelijk verankerd ontwerpvakmanschap. 

 

In augustus 1965 startten dertig studenten met hun studie aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Onder hen Aat van Tilburg, Cornelis van der Ven en Bob den Dulk. Ze studeerden in 1971 af op een ambitieus plan voor de verdichting van de binnenstad. Nu, 50 jaar later, staat de teller op 700 alumni. Komend jaar blikken we terug én kijken we vooruit. Samen met jullie! >> Aanmelden

 

Op 28 augustus pakken we uit met een feestelijk programma:

 

12u45

Registratie, koffie & thee

 

13u30 Plenair deel


13u30

Welkomstwoord door Chris van Langen, directeur RAvB.

13u45

Bekendmaking winnaar Iktinosprijs 2015 door Martin Aarts

14u05

Column door Wijnand van den Brink, directeur Instituut voor de Gebouwde Omgeving

14u15

Bekendmaking genomineerden voor de landelijke Archiprix 2016 & introductie van de nieuwe promotieprijs 'de Meester' van de Fleur Groenendijk Foundation door Chris van Langen

14u35

Column door Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

14u45

Lancering publicatie 'Streetwise Rotterdam' door Wouter Veldhuis, hoofd Stedenbouw RAvB en programmaleider 'Streetwise'

15u15

Openingslezing door alumna Winka Dubbeldam

 

16u15 Keuzeprogramma

Neem deel aan één van de drie openingsactiviteiten. Maak je keuze bij de online aanmelding.

 

1. Rondetafelgesprek over hedendaags ontwerpvakmanschap in de architectuur of stedenbouw

2. Rondleiding over de geschiedenis van RDM en het tuindorp Heijplaat door een lokale gids

3. De openingstentoonstellingen bezichtigen op eigen gelegenheid

 

17u30 Borrel

 

18u45 Buffet

 

20u00 Back To The Future Sixties Party!

Feest georganiseerd door studenten van de Academie. Lees meer

 

01:00 Einde

 

Vier het met ons mee en meld je aan!

>> Aanmelden Wil je deelnemen aan het gratis openingsprogramma, meld je dan voor 17 augustus aan via het online registratieformulier. Gelieve aan te geven welke programmaonderdelen je bij wilt wonen. Door je aan te melden kunnen wij de catering zo goed mogelijk afstemmen op het aantal gasten. 

 

Locatie

Het programma start om 13.30 uur in het RDM Innovation Dock (inloop vanaf 12u45), gelegen naast het Academiegebouw aan de RDM Kade 59. Meld je aan bij de registratiebalie.

 

Vervoer

De Waterbus, lijn 18 (voorheen de Aqualiner) biedt een uitstekende verbinding over water tussen de binnenstad (Jobshaven of Willemskade) en de Academie. Kijk voor de dienstregeling op www.waterbus.nl/lijn18 (met gebruik van OV-chipkaart). Kom je met de auto, dan zijn er voldoende parkeerplekken achter het Innovation Dock. Meer informatie over vervoer.

 

De laatste Waterbus naar de binnenstad vertrekt om 22u20. De laatste bussen naar Slinge metrostation vanaf halte RDM Campus (voor ons gebouw dorpszijde) vertrekt om  23u26/ 23u56, met aansluiting op metro naar Rotterdam CS om 23u51/ 00:06/ 00:23. De bus van de RAvB naar Rotterdam centrum vertrekt om 00:30.

Lees minder
De Academie bestaat 50 jaar. Alle reden voor een feestje! Op vrijdag 28 augustus organiseren studenten een mind-blowing Back to the future 60s PARTY! Aanvang: 20u00 Locatie: Academiegebouw Dresscode: Black and White Introducee: Academiestudenten zijn meer dan welkom om een introducee uit te nodigen (1 p.p.) Muntjes drank...
Lees meer

De Academie bestaat 50 jaar. Alle reden voor een feestje! Op vrijdag 28 augustus organiseren studenten een mind-blowing Back to the future 60s PARTY!

 

Aanvang: 20u00

 

Locatie: Academiegebouw

 

Dresscode: Black and White

 

Introducee: Academiestudenten zijn meer dan welkom om een introducee uit te nodigen (1 p.p.)

 

Muntjes drank

Dit waanzinnige feestje word je aangeboden door de Academie. Alleen voor drankjes vragen we een bescheiden bijdrage, € 1  voor bier/ wijn/ fris/ martini with olive :)

 

Er kan alleen betaald worden met muntjes, deze kun je halen in de loungeruimte op de begane grond bij de hoofdingang van ons gebouw. Neem dus klein geld mee! In geval van nood is er een pinautomaat om de hoek van het gebouw.

 

Aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor de jubileumactiviteiten.

 

Vervoer

Vervoer van en naar Heijpaat is geen probleem, vanaf 18u20 vertrekt de Waterbus er om het hele uur, met de laatste om 22u20, richting het centrum van Rotterdam. Daarnaast stopt lijnbus 68, naar metrostation Slinge of Zuidplein, twee maal per uur (tot 23.56) voor de entree van het Academiegebouw. Voor de echte diehards vertrekt er om 00u30 een laatste bus richting het centrum van Rotterdam!

Lees minder
Winka Dubbeldam studeerde in 1990 af aan de Academie. Zij komt speciaal over uit New York Tijdens om tijdens de jubileumviering op vrijdag 28 augustus de openingslezing te verzorgen. ...
Lees meer

Winka Dubbeldam studeerde in 1990 af aan de Academie. Zij komt speciaal over uit New York Tijdens om tijdens de jubileumviering op vrijdag 28 augustus de openingslezing te verzorgen.

 

Na haar studie aan de Academie, behaalde Winka Dubbeldam een tweede master aan Columbia University in New York. Ze werkte daarna onder andere bij Steven Holl en Bernard Tschumi en richtte in 1996 haar eigen bureau op in New York: Archi-Tectonics. Hoewel het meeste van haar werken gerealiseerd worden in de VS, is het bureau wereldwijd actief. Enkele projecten van haar hand zijn GW 497 Building en het Vestry Street Building in New York. Ook ontwierp zij flagship stores voor Ports 1961 in Londen, Parijs en Shanghai, en een school en weeshuis in Liberia.

 

Winka heeft veel ervaring op het gebied van architectuuronderwijs. Zo gaf ze les op Harvard en Columbia University en was ze critic en gastdocent op tal van andere opleidingen in de VS en in Europa. Momenteel is ze Chair and Professor of Graduate Architecture PennDesign en lid van de Board of Directors van het Institute of Urban Design in New York.

 

Aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor de jubileumactiviteiten.

Lees minder
Onderdeel van het jubileumprogramma op vrijdag 28 augustus is het keuzeprogramma. Schuif aan bij de rondetafelgesprekken over het hedendaags ontwerpvakmanschap in de architectuur of in de stedenbouw. De twee gesprekken worden geleid door de hoofden Architectuur en Stedenbouw van de Academie: Job Floris en Wouter Veldhuis. Deelnemers rondetafelgesprek ontwerpvakmanschap Architectuur:...
Lees meer

Onderdeel van het jubileumprogramma op vrijdag 28 augustus is het keuzeprogramma. Schuif aan bij de rondetafelgesprekken over het hedendaags ontwerpvakmanschap in de architectuur of in de stedenbouw. De twee gesprekken worden geleid door de hoofden Architectuur en Stedenbouw van de Academie: Job Floris en Wouter Veldhuis.

 

Deelnemers rondetafelgesprek ontwerpvakmanschap Architectuur:

Winka Dubbeldam (Principal Archi-Tectonics, Chair & Professor of Architecture PennDesign; afgestudeerd in 1990) 

Fokke Moerel (architect/projectmanager MVRDV; afgestudeerd in 2001) 

Femke Feenstra (directeur de Jong Gortemaker Algra; afgestudeerd in 2014)

 

Deelnemers rondetafelgesprek ontwerpvakmanschap Stedenbouw:

Leo Pols (senior onderzoeker/ontwerper PBL; afgestudeerd in 1991) 

Dirk van Peijpe (partner/eigenaar De Urbanisten; afgestudeerd in 1997) 

Riëtte Bosch (stedenbouwkundige/projectmanager West 8; afgestudeerd in 2004) 

Floris Schiferli (partner/stedenbouwkundige Superuse Studios; afgestudeerd in 2014) 

 

Aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor de jubileumactiviteiten.

 

Lees minder
Afstudeerwerk Dave Oorschot
"TUSSEN" Forensisch Psychiatrische Afdeling te Brussel. De laatste jaren komen tbs-klinieken regelmatig (slecht) in het nieuws. Zo waren er onder anderen een aantal onttrekkingen van het tbs-systeem en is België in het nieuws geweest doordat daar het systeem pas kort geïntroduceerd is. Dit is voor mij aanleiding geweest om het systeem, de daarbij behorende gebouwen en de maatschappelijke problemen te gebruiken als onderwerp van mijn afstudeeropgave.